Stichting 

WOEDI

Wassenaarse Ouderen En Dieren

Een stichting met twee doelstellingen:


    •    Ouderen in de gemeente Wassenaar te helpen bij het (be-)houden van het huisdier.

    •    Passende dieren te (her-)plaatsen bij  Wassenaarse senioren die dat wensen.

info@woedi.nl