Stichting 

WOEDI

Wassenaarse Ouderen En Dieren

Stichting 

WOEDI

Wassenaarse Ouderen En Dieren

Aaiproject in het Sophiekehuis


Stichting "Woedi"heeft één keer in de 14 dagen een aai-samenkomst in het Sophiekehuis. Meestal gaan 2 vrijwilligers en leden 

van het bestuur met 2 honden,2 konijnen en soms ook een poes naar het Sophiekehuis. Hier zie je de mensen dan genieten van deze dieren. Want de meeste hebben zelf vroeger ook een dier gehad en kunnen nu weer eens een beest aaien. Zie hier onder

het resultaat van één van deze dagen.


STICHTING WOEDI OP BEZOEK IN BUITENHOF


Vrijdag 14 mei 2004 kwamen ze voor de eerste keer op bezoek: 3 dames, 2 honden en een konijn. Binnen het het Sophieke Huis 

zijn het al bekenden, maar voor Buitenhof was het helemaal nieuw. De naam WOEDI staat voor "Wassenaarse Ouderen En DIeren".

De stichting stelt zich ten doel ouderen te helpen bij het (be)houden van hun huisdier, passende dieren te plaatsen bij senioren, 

die dat wensen,  bezoekjes af te leggen bij verzorgingshuizen, zodat bewoners, die nu zelf geen eigen huisdier meer hebben, weer 

eens kunnen praten over hun dieren en tegelijkertijd de bezoekdieren kunnen knuffelen en verwennen met iets lekkers.Een grote 

groep heeft dit die ochtend dan ook naar hartelust gedaan ! nadat we eerst met elkaar koffie hadden gedronken, ging alle aandacht uit naar RAKKER,een spaniël, en GOOFY, een maltezer, terwijl het konijn van schoot naar schoot verhuisde. Dit uurtje met elkaar 

en de dieren was heerlijk en voor herhaling vatbaar, dus waren zij 18 juni jl. nogmaals op bezoek.