Stichting 

WOEDI

Wassenaarse Ouderen En Dieren

Stichting 

WOEDI

Wassenaarse Ouderen En Dieren

Jaarlijks reserveert Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen een deel van haar nettoresultaat voor charitatieve, sociaal- maatschappelijke doeleinden. Dit geld wordt ondergebracht bij het Monuta Charity Fund (MCF). Het fonds wordt beheerd door Monuta en beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk welzijn in de lokale samenleving. Elke twee jaar kiest het Monuta Charity Fund een nieuw thema.  Projecten die raakvlakken hebben met dit thema komen in aanmerking voor een donatie. Op dit moment is het thema 'Geef 't leven kleur'. Het MCF wil vrijwilligers in staat stellen om specifieke activiteiten en/of projecten uit te voeren die normaal buiten de boot zouden vallen. Het MCF richt zich niet op één specifieke doelgroep, maar de projecten moeten duidelijk iets extra's toevoegen aan de kwaliteit van leven. Of te wel: ze moeten de kers op de pudding zijn. Met name projecten die om financiële of organisatorische redenen niet kunnen worden opgepakt, wil Monuta een kans van slagen geven. Initiatieven voor 'Geef 't leven kleur' leiden zo tot een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven.


Al enige tijd was het bekent dat "Woedi" een donatie zal ontvangen van het Monuta Charity Fund. Maar vrijdag 11 Februari was het uiteindelijk de dag dat de check in ontvangst kon worden genomen. Alle vrijwilligers waren uitgenodigd om vrijdag om 13.30 te verzamelen bij Uitvaartcentrum Monuta  Van der Luit aan de Deijlerweg 127 te  Wassenaar. Hier werden zij ontvangen door de Hr. Kardol en Hr.  Zantinge met een lekkere kop koffie. Toen iedereen aanwezig was, was het tijd om te vertrekken. De vrijwilligers werden met de "Woedi V.I.P."bus naar Uitvaartcentrum Monuta 't Leidse Huys te Leiden gebracht.
Hier werden de vrijwilligers en het bestuur van Woedi welkom geheten door teamleider Wim van Mil en uitvaartleider Anne van Egmond. Namens het bestuur van "Woedi" nam de penningmeester Hilde Kortman de cheque van 3000 euro uit de handen van de Hr. Bert Zantinge in ontvangst.