Stichting 

WOEDI

Wassenaarse Ouderen En Dieren

Stichting 

WOEDI

Wassenaarse Ouderen En Dieren

Waarom

Waarom

Er zijn ouderen die problemen hebben of  vrezen bij de verzorging van een huisdier. Men kan bijvoorbeeld gezondheidsklachten hebben, bepaalde  (lichamelijke) beperkingen verwachten, of moeten verhuizen naar een  zorgcentrum waar huisdieren (nog) niet welkom zijn. Anderzijds zijn er ouderen die graag weer een dier willen maar dat niet aan durven.


    •    Sommigen zijn bang dat het ‘nieuwe’dier hen zal overleven.

    •    Anderen vragen zich af of ze nog wel kunnen bieden  wat het huisdier nodig heeft.

    •    Is de opvoeding van een jong dier niet erg veeleisend ?

    •    Vergt een oud beestje niet veel (medische) zorg ?

    •    Een asieldier vertoont soms gedragsstoornissen  kan ik die nog wel aan ?


Daarom

Woedi kan die zorgen misschien wegnemen.  Daartoe wil Woedi bijvoorbeeld:

 • Verontruste oudere eigenaren van huisdieren in contact brengen met dorpsgenoten die de zorg voor het dier 

     wel willen overnemen ; gedeeltelijk , tijdelijk of permanent.

•  Opvang van het dier bij familie , vrienden of buren van het ‘baasje’ is namelijk niet altijd mogelijk of gewenst.

•  Ook wil Woedi bemiddelen bij (her-) plaatsingvan betrouwbare,bekwaam opgevoede dieren bij – wellicht gehandicapte

     ouderen.

•  Woedi zal dan trachten een huisdier te vinden dat zo goed mogelijk past bij de wensen en  mogelijkheden.

•  Tevens wil Woedi waar nodig, zorgcentra behulpzaam zijn bij het uitstippelen enuitvoeren van een ‘dierbaar’beleid

Woedi is geen  dierenasiel/-pension

  honden-uitlaatservice

  dierenambulance

  Dierenbeschermings-afdelingDaarin zijn andere instanties gespecialiseerd.

 Hun gegevens vindt U in bijvoorbeeld de Gemeentegids-Wassenaarinfo@woedi.nl